INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NEWSLETTERÓW?

Najprościej będzie, jeśli po prostu wykorzystasz funkcję odpowiedz i odpiszesz na wiadomość. Zostanie ona odesłana do osoby odpowiedzialnej merytorycznie za dany newsletter.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących swoje produkty i działalność – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Twoje dane osobowe, na podstawie tak wyrażonej zgody, mogą być przetwarzane również do celów statystycznych i analitycznych. Oznacza to, że administrator może uzyskiwać informację na temat tego, czy otrzymałeś wysłaną wiadomość, czy została ona przez Ciebie odczytana oraz czy kliknąłeś jakiś odnośnik znajdujący się w Twojej wiadomości e-mail.

KIM BĘDĄ ODBIORCY MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe gdy:

  1. obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
  2. administrator musi ujawnić dane, by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
  3. administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
  4. wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. 

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą dostawcy systemów klasy ESP wykorzystywanych do wysyłki mailingu i obsługi listy mailingowej.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.