INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-118) przy ul. Metalowej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy KRS) pod numerem 0000101146, posiadającą NIP 7780164903, REGON 63017551300000, z kapitałem zakładowym wynoszącym 1.000.000 zł.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?  

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z PWR pisząc na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Agnieszka Rzycka-Osiej pisząc na adres email: iod@pwr.agro.pl

Ten obowiązek informacyjny dotyczy uczestników biernych plebiscytu Izydory organizowanego przez PWR, czyli osób zgłoszonych jako kandydaci do otrzymania nagrody Izydora. Obowiązek informacyjny dla uczestników gali wręczania Izydorów znajduje się tutaj, natomiast obowiązek informacyjny dla osób biorących udział w konkursie zorganizowanym w związku z plebiscytem lub galą Izydory tutaj.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PLEBISCYTÓW?

W sprawach związanych z organizowanymi przez nas plebiscytami możesz kontaktować się bezpośrednio z ich koordynatorem, tj. Agatą Królak-Chojnacką pisząc na adres a.chojnacka@pwr.agro.pl lub dzwoniąc na numer +48 61 886 29 26.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE I JAKIE KONKRETNIE?

Jeśli sam nie udostępniłeś nam Twoich danych osobowych, to uzyskaliśmy je od osoby biorącej czynny udział w plebiscycie, która postanowiła zgłosić Ciebie jako kandydata do otrzymania Izydora. Do posiadanych przez nas kategorii danych osobowych należy zaliczyć:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres;
 3. numer telefonu;
 4. adres e-mail;
 5. dodatkowe informacje dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności rolniczej;
 6. informacja o podmiocie, który Cię zgłosił wraz z datą zgłoszenia;
 7. informacja o oddanych na Ciebie głosach;
 8. informacja o przyznaniu nagrody lub wejściu do półfinału.

Pamiętaj, że możesz zawsze nas zapytać o to, w jaki dokładnie sposób uzyskaliśmy Twoje dane i jakie to są konkretnie kategorie tych danych — wystarczy napisać do nas maila.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach, obok których podajemy podstawy prawne i czas trwania przetwarzania:

 1. realizacją postanowień regulaminu plebiscytu – jeśli taki zaakceptowałeś – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez 6 lat od dnia zakończenia plebiscytu;
 2. związanych z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zaliczamy do nich w szczególności:
  1. organizacją plebiscytu mającego na celu wyłonienie liderów poszczególnych branż powiązanych z branżą rolniczą;
  2. zabezpieczanie przed ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami mogącymi powstać w związku ze zgłoszeniem Ciebie do plebiscytu – przez 6 lat od jego zakończenia;
  3. promocję i dbanie o nasz wizerunek jako np. społecznego lidera szeroko rozumianej branży rolnej, w tym podmiotu starającego się integrować i jednoczyć całą branżę.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych.
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dostawcom usług hostingu, informatycznych, analitycznych, statystycznych, poczty elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego (w tym portali społecznościowych). Ponadto, w niektórych przypadkach Twoje dane mogą być ujawniane kancelariom adwokackim lub radcowskim świadczącym dla nas usługi prawne. Jeśli istnieje taki wymóg, to powierzamy im przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO na podstawie specjalnej umowy.
Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i proporcjonalne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe (wizerunek) wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi Twój wizerunek, który może zostać przez nas utrwalony (dotyczy wyłącznie tych osób, które zaakceptują regulamin plebiscytu). Będzie on rozpowszechniany za pomocą środków masowego przekazu, w szczególności serwisów społecznościowych oraz stron internetowych. Co do zasady będą one kierowane do osób z przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Musisz pamiętać, że ze względu na sposób działania internetu Twój wizerunek (czyli Twoje dane osobowe) będzie mógł trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw niezapewniających odpowiedniego poziom ochrony Twoim danym.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo masz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Niezależnie od powyższych, zawsze przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli zostałeś zgłoszony w plebiscycie przez kogoś innego, to oznacza, iż już mamy Twoje dane osobowe. Istnieje również możliwość zgłoszenia samego siebie, w takim wypadku jest w pełni dobrowolne czy podasz swoje dane osobowe. Masz prawo odmówić ich podania.